Soittimen rakennusperiaatteet

Uusien soittimien rakennuksessa tärkeimpänä periaatteena on rakentaa mahdollisimman hyvä-ääninen soitin, joka samalla edustaa korkealuokkaista käsityötä. Suurten mestareiden, kuten Antonio Stradivari ja Giuseppe Guarneri del Gesù, lisäksi esikuvana on mestarillisia rakentajia, mm. Giuseppe Ornati ja Ferdinando Garimberti. Materiaaleina käytetään vain mahdollisimman laadukkaita ja kauniita puuyksilöitä ja tarvikeosia.

Raakamateriaaleina käytettävistä kansi- ja pohjapuista lasketaan ensin niiden tiheys, suhteutetaan soittimen mittoihin ja lasketaan optimaaliset painot ja koputussävelet.

Tuotantoon kuuluu normaaliin tapaan sprii- tai öljylakalla lakattuja soittimia ja myös patinoidulla pintakäsittelyllä vanhan näköiseksi tehtyjä soittimia.